Του Δημήτρη Δελεβέγκου
Μέσα σε περίπου 11 μήνες, από τον Ιούνιο του 2016 έως σήμερα, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) δαπάνησε, μόνον, για δικαστικά έξοδα περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, όπως αποκαλύπτει η έρευνα που πραγματοποίησε το Capital.gr.
Οι συγκεκριμένες δαπάνες αφορούν, κυρίως, τη δικαστική διαμάχη μεταξύ (πρώην και νυν) εργαζομένων του φορέα με το ΙΓΜΕ για το ομαδικό συμβόλαιο υγείας- εν είδει ιδιωτικού "εφάπαξ”- που το ΙΓΜΕ πραγματοποίησε με την Εθνική Ασφαλιστική πριν από περίπου 28 χρόνια.
Και αποτελούν την αιτία για την οποία το-χωρίς διοίκηση εδώ και ένα μήνα- ΙΓΜΕ βρίσκεται στο χείλος της χρεοκοπίας, με τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, λόγω τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, να αποτελούν ρουτίνα.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Το 1989, η τότε διοίκηση του ΙΓΜΕ δημιούργησε ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο με την Εθνική Ασφαλιστική, όπου είχε προβλεφθεί να συμμετέχει το ΙΓΜΕ με 50% και το υπόλοιπο 50% να καλύπτουν οι εργαζόμενοι με παρακράτηση του αντίστοιχου ποσού από τον μισθό τους.
Το 1990- όπως επισημαίνει ο Άρειος Πάγος στην απόφαση 74/2016 (ύστερα από προσφυγή μεταλλειολόγου μηχανικού) - τροποποιήθηκε ο όρος της ειδικής ΣΣΕ όσον αφορά στο ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων στα ασφάλιστρα. Προβλέφθηκε, δηλαδή, ότι από 1/4/1990 οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν με 25% και με 75% το ΙΓΜΕ.
Με την ειδική ΣΣΕ του έτους 1994 που συνάφθηκε μεταξύ του ΙΓΜΕ και του σωματείου εργαζομένων, αυξήθηκε, ξανά, το ποσοστό του εφάπαξ ποσού και καθορίστηκε ότι το ΙΓΜΕ θα συμμετείχε στα ασφάλιστρα κατά 100%. Για την τροποποίηση αυτή υπήρξε πρόσθετη πράξη που υπεγράφη με την Εθνική Ασφαλιστική.
Ωστόσο, όπως αναφέρει η σχετική δικαστική απόφαση, το ΙΓΜΕ ενώ παρακρατούσε από τις αποδοχές των εργαζομένων το μερίδιο ασφαλίστρων που τους αναλογούσε, δεν τηρούσε τις δικές του υποχρεώσεις.
Καθυστερούσε, δηλαδή, να αποδώσει τις αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων λόγω αύξησης των αποδοχών και δεν εκπλήρωνε την πρόσθετη υποχρέωσή του να καλύψει το μερίδιο των ασφαλίστρων, ώστε να καταβάλλεται επί κανονικής αποχώρησης ποσό ίσο με το 100% του τελικού μισθού επί τα έτη της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας.
Από το 2001 η ασφαλιστική εταιρεία, με έγγραφά της και αναλογιστικές μελέτες επεσήμαινε στο ΙΓΜΕ ότι είχε δημιουργηθεί έλλειμμα στο λογαριασμό της ομαδικής ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτό, καλούσε το ΙΓΜΕ να τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, "πλην όμως το τελευταίο εξακολουθούσε να μην τις τηρεί, με αποτέλεσμα, κατά την αποχώρησή του ο ενάγων να μην λάβει από την ασφαλιστική εταιρεία το εφάπαξ ποσό που εδικαιούτο βάσει της σύμβασης ομαδικής ασφάλισης".
Κ. Παπαβασιλείου: Εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης
Στα μέσα του 2013, όπως σημειώνει στο Capital.gr, ο καθηγητής Κώστας Παπαβασιλείου, που διετέλεσε Γεν. Διευθυντής του ΙΓΜΕ, τις περιόδους 1981-1989 και 2010-2013, ο πρόεδρος του (μετασχηματισθέντος) ΕΚΒΑΑ Β. Κωστόπουλος, ισχυριζόμενος ότι το συμβόλαιο είναι παράνομο και ότι ζημιώνει το ελληνικό Δημόσιο, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά εναντίον όλων των διοικήσεων του ΙΓΜΕ, από το 1990 και εντεύθεν.
Ωστόσο, ένα χρόνο μετά, το Συμβούλιο Εφετών μετά και από σχετική εισήγηση του Εισαγγελέα Εφετών με τελεσίδικο βούλευμα απέρριψε τη μηνυτήρια αναφορά του κ. Κωστόπουλου.
"Από το σημείο αυτό υπήρξε χρέος των κυβερνήσεων Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να καλύψουν χρηματοδοτικά το ποσοστό του συμβολαίου που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του ΙΓΜΕ. Και αυτό δεδομένου ότι μετά την ουσιαστική διακοπή χρηματοδότησης του ΙΓΜΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό, από το 2011 -με εξαίρεση την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού και την κάλυψη των πλήρως ανελαστικών δαπανών- το ΙΓΜΕ  ήταν σε προφανή αδυναμία να καλύψει τις υποχρεώσεις του.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μετά την επανασύσταση του ΙΓΜΕ το 2015, και την έκδοση πλέον τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων είχε το καθήκον να παρέμβει νομοθετικά και να επιλύσει το θέμα. Αντί αυτού επέλεξε την εγκληματική αδιαφορία" σημειώνει ο κ. Παπαβασιλείου.
Οι αποφάσεις
Από τον περασμένο Ιούνιο, έως σήμερα, το ΙΓΜΕ έχει πληρώσει για αμοιβές δικηγόρων περισσότερα από 20.000 ευρώ, με την μερίδα του λέοντος των συνολικών δικαστικών εξόδων της τάξης του 1,5 εκατ. ευρώ να αφορά επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες. Ενδεικτικά, το νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει πληρώσει, κατά τους τελευταίους 11 μήνες, περίπου 1,4 εκατ. ευρώ για επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες και τόκους δικαστικών αποφάσεων.
Δεδομένης της απουσίας πρωτοβουλίας από το υπουργείο Περιβάλλοντος, παραμένει άγνωστο πώς θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη ρευστότητα το ΙΓΜΕ, που, από τον Ιούνιο του 2016, έχει ζητήσει επιχορήγηση 2,5 εκατ. ευρώ λόγω δικαστικών απαιτήσεων.