Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΙΓΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 18/7/2017
ΑΠ. 166/7
Συνάδελφοι,
Στις 14/7/2017 πραγματοποιήθηκε η σύγκλιση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Συνδικάτου ΙΓΜΕ, που προέκυψε από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2017. Τη σύσταση του Δ.Σ. τη γνωρίζετε από την ανακοίνωση της Κ.Ε.Ε.
Από το Δ.Σ. εκλέχθηκε η πενταμελής Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία αποτελείται από τους:
·         Γ. Βουγιουκαλάκη, πρόεδρο
·         Δ. Γαλανάκη, γενικό γραμματέα
·         Β. Τσελεπίδη, αντιπρόεδρο
·         Γ. Κουσερή, αναπληρωτή γενικό γραμματέα
·         Γ. Λιονάκη, ταμία
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., όπου συζητήθηκε η παρούσα
κατάσταση κυρίως όσον αφορά στο υπερεπείγον θέμα της μισθοδοσίας, καθώς και τα θέματα που θα ετίθεντο στην πρώτη συνάντηση του ΔΣ με τον ΓΔ, συνάντηση που είχε συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΔΣ, μετά από αίτημα του πλειοψηφούντα συμβούλου στο ΓΔ, στις 13/7.
Σε ότι αφορά στο θέμα της μισθοδοσίας, από την πληροφόρηση που είχαμε από τις υπεύθυνες υπηρεσιακές μονάδες έγινε σαφές ότι το πλέον αισιόδοξο σενάριο για την ημερομηνία καταβολής της μισθοδοσίας μας παραπέμπει στις 13 Αυγούστου 2017, με την προϋπόθεση ότι το νέο ΔΣ θα έχει οριστεί και συνέλθει στην πρώτη συνεδρία που θα εγκρίνει τον απολογισμό του 2016 και το αίτημα χρηματοδότησης του 2017, το αργότερο στις 24/7/2017. Αν αυτό πραγματοποιηθεί μετά τις 25/7/2017, τότε η ημερομηνία καταβολής της μισθοδοσίας θα είναι η 27/8/2017.
Τα θέματα που αποφασίστηκε να τεθούν στο ΓΔ ήταν α) της μισθοδοσίας μας, β) της συμμετοχής στην Τριμερή συμφιλιωτική συνάντηση στο Υπ. Εργασίας, η οποία έχει ορισθεί την Πέμπτη 20/7/17 και γ) του νοσηλευτικού, όπου υπάρχουν ζητήματα επείγουσας αντιμετώπισης.
Στη συνάντηση με το ΓΔ τέθηκαν τα παραπάνω θέματα, τονίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ήδη υπερβεί τα όριά τους μετά από 4 μήνες χωρίς μισθό, ενώ και το ΙΓΜΕ οδηγείται στην κατάρρευση, με την απώλεια εμπιστοσύνης για ανάθεση έργων από τρίτους και την εικόνα του ημιθανούς Ινστιτούτου. Ζητήθηκε δε να εξεταστεί η δυνατότητα άμεσης καταβολής των μισθών, με ρύθμιση πολιτικής παρέμβασης, για κάλυψη εκ των υστέρων όποιων τυπικών εκκρεμοτήτων προέκυπταν.
Εκ μέρους του ΓΔ είχαμε την παρακάτω ενημέρωση:
1.      Σε ότι αφορά στην αίτηση χρηματοδότησης, έχει συνταχθεί αίτημα για το πρώτο οκτάμηνο του 2017, ποσό που εξασφαλίζει τόσο τη μισθοδοσία μας για όλα τα δεδουλευμένα όσο και τις οφειλές του ΙΓΜΕ προς προμηθευτές, υπηρεσίες κλπ.
2.      Σε ότι αφορά στον ορισμό του νέου Δ.Σ., ότι η απόφαση βρίσκεται για υπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών (από Χουλιαράκη και Τσακαλώτο) αρκετές ημέρες πριν (υποβλήθηκε μαζί με την ΚΥΑ τοποθέτησης του ΓΔ & της ΒΓΔ) και ασκούνται πιέσεις ώστε να υπογραφεί άμεσα και να επιστρέψει στο ΥΠΕΝ για τις τελευταίες ενέργειες ώστε να εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ.
3.      Έχει υποβληθεί στις τράπεζες που διακινούν τους λογαριασμούς του ΙΓΜΕ αίτημα για γραπτή απάντηση εάν η τροπολογία που ψηφίστηκε δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς κίνησης των πιστώσεών μας.
4.      Μας διαβεβαίωσε ότι στο ΥΠΕΝ γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην υπάρξει καμιά καθυστέρηση αμέσως μετά τον ορισμό του ΔΣ, για την έκδοση και έγκριση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έγκριση της χρηματοδότησης και την μισθοδοσίας μας.
5.      Προβαίνουν σε όλες τις δυνατές ενέργειες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την μη πληρωμή προμηθευτών και υπηρεσιών προς το ΙΓΜΕ.

Από την παραπάνω ενημέρωση είναι προφανές ότι δεν προέκυψε κάποια βεβαιότητα για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας. Για το λόγο αυτό επιμείναμε και στην ανάγκη συμμετοχής όλων των μερών στην Τριμερή συμφιλιωτική συνάντηση στο Υπ. Εργασίας.

Σε ότι αφορά στο Νοσηλευτικό, τονίσαμε ότι επείγει η κατοχύρωσή του μέσα από ΣΣΕ, όπως είχε επιτευχθεί ως τώρα και έχει ζητηθεί από τη διαδικασία μεσολάβησης ΟΜΕΔ, καθώς σήμερα βρισκόμαστε σε συνέχιση της λειτουργίας του βάσει ασφαλιστικών μέτρων, ενώ επίκειται η κατάθεση του προϋπολογισμού του 2018 όπου πρέπει να προβλέπεται σαφώς. Μας ανησυχούν επίσης τα μέτρα που έχουν αναγγελθεί για άμεσες περικοπές 800 εκ. € από δαπάνες του δημόσιου τομέα, σε συνδυασμό με την ατυχή αναφορά της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Τριανταφύλλου για «τρυκ» στο ΙΓΜΕ, κατά την τοποθέτησή της στην τροπολογία, παρά βέβαια το γεγονός ότι η χρηματοδότησή του δεν προέρχεται από τον Τ.Π. αλλά από μέρος των εσόδων των έργων Υπέρ Τρίτων.
Ο Γ.Δ. ζήτησε πίστωση χρόνου για αναλυτική ενημέρωση επί του θέματος. Σε πρώτη φάση έγινε μια σύντομη ενημέρωση από μέλη του ΔΣ, για το ιστορικό και τη λειτουργική σκοπιμότητα του συμβολαίου.

Στις 17/7/2017 πραγματοποιήθηκε δεύτερη συνεδρίαση του Δ.Σ, για να εκτιμήσουμε το σύνολο των πληροφοριών και δεδομένων και να αποφασίσουμε σχετικές κινήσεις και δράσεις.
Στη διάρκεια της συζήτησης προέκυψαν δύο ανατροπές των προηγούμενων δεδομένων:
1.      Πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει απάντηση της EUROBANK στο ερώτημα του ΙΓΜΕ, όπου φαίνεται να μη δέχεται ως ισχυρή την τροπολογία ώστε να κινήσει ασφαλώς το λογαριασμό μας.
2.      Στην άμεση παρέμβαση και συνάντηση που είχαμε με το Γ.Δ., μας επιβεβαιώθηκε η πληροφορία, ενώ μας γνωστοποιήθηκε ότι η απόφαση ορισμού του Δ.Σ. έχει υπογραφεί από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει επιστρέψει στο ΥΠΕΝ, για τις τελευταίες ενέργειες ώστε να εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ.

Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις, αποφασίστηκε:
ü  Να διατυπωθεί άμεσο αίτημα συνάντησης του προεδρείου του ΔΣ με τον Υπουργό ΠΕΝ, για να πληροφορηθούμε τις ενέργειες που σχεδιάζονται για την επιτάχυνση της έκδοσης του ΦΕΚ και την αντιμετώπιση του προβλήματος με την τράπεζα.
ü  Να συμμετέχουμε στην Τριμερή συμφιλιωτική συνάντηση στο Υπ. Εργασίας την Πέμπτη 20/7/17
ü  Να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα των παραπάνω και την Παρασκευή 21/7/17, εάν έχουν υπάρξει θετικές εξελίξεις να συγκληθεί το Δ.Σ. για τον περεταίρω σχεδιασμό παρακολούθησης του θέματος, ενώ εάν  δεν έχουμε ασφαλείς διαβεβαιώσεις για την καταβολή των δεδουλευμένων, να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσει σχέδιο κινητοποιήσεων.

Πέρα από τις παραπάνω αποφάσεις για το φλέγον θέμα της μισθοδοσίας μας, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
Ø  Να συνταχθεί άμεσα και να αποσταλεί στον ΟΜΕΔ έγγραφο με τα ίδια αιτήματα που έχουν ήδη υποβληθεί στη μεσολάβηση (25%, νοσηλευτικό, ανθυγιεινό, ΕΕ μετακίνηση)
Ø  Να συνταχθεί άμεσα και να αποσταλεί στο γραφείο του κ. Λιάκου έγγραφο  για το δεύτερο σκέλος της παρέμβασης που είχε ζητηθεί, σχετικά με την εύρεση ουσιαστικής λύσης για το θέμα του χρέους της Εθνικής Ασφαλιστικής, στην κατεύθυνση που αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, και παίρνοντας υπόψη και το πλαίσιο του χρόνου των 12 μηνών που έχουν οριστεί για τη λύση του προβλήματος.
Ø  Ορίστηκε τριμελής επιτροπή (Δ. Γαλανάκης, Γ. Μαυρογιάννης, Δ. Μπάτης) για να προβεί άμεσα σε επαφές με έγκριτους νομικούς ώστε πολύ σύντομα να υπάρξει αντικειμενική και πλήρης νομική προσέγγιση στο θέμα των αξιώσεων των εν ενεργεία συναδέλφων για το συμβόλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής και να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι για να επιλέξουν ότι θεωρούν ως βέλτιστο.

Συνάδελφοι, τέσσερις μήνες μετά την παραίτηση της προηγούμενης διοίκησης και 15 ημέρες μετά την ψήφιση της τροπολογίας, παραμένουμε απλήρωτοι με καμιά ασφαλή διαβεβαίωση ότι θα επανέλθει άμεσα η κανονικότητα στη μισθοδοσία μας και τη λειτουργία του ΙΓΜΕ.
Σας ζητάμε να βρίσκεστε σε ετοιμότητα για να αποφασίσουμε και να υλοποιήσουμε δράσεις που να τα εξασφαλίζουν.

Ο Πρόεδρος

       Ο Γεν. Γραμματέας


Γιώργης Βουγιουκαλάκης

    Δημήτρης ΓαλανάκηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου